Tjänster

Tillsammans med er och med er kännedom och kunskap om er speciella situation och era mål med verksamheten och vår kunskap och erfarenhet av …

… redovisning och administrativa rutiner så utarbetar vi de bästa sätten och mest tidsbesparande processerna att arbeta tillsammans med er.

Det innefattar naturligtvis allt från kvittohantering och löpande redovisning till årsbokslut, årsredovisning och bolagets inkomstdeklaration.

Vi ser till att du har full koll på hela företagets ekonomi

Se oss som er naturliga partner inom företagets hela ekonomifunktion. Vi ser till att ni får moderna och trygga lösningar för hela er redovisning.

Löner & HR-stöd

Vi hanterar hela er lönefunktion. Fokusera på dina medarbetare så tar vi hand om de administrativa delarna.

… löner och personaladministrativa rutiner så utarbetar
vi de bästa och mest tidsbesparande lösningarna för er.

Det innefattar naturligtvis allt från tidrapportering och
löneberäkningar till stöd med anställningsavtal, försäkringar och pensionslösningar.

… lagar och skatteregler så arbetar vi fram de skattemässigt mest fördelaktiga möjligheterna för er.

Det innefattar bland annat skatteplanering, hantering av skattemässiga avdrag och momsfrågeställningar.

Skatterådgivning

Vi jobbar aktivt med skattefrågor och om du väljer oss som skatterådgivare kan du vara trygg. Vi håller oss uppdaterade om alla lagförändringar och aktuella skattefrågor.

Affärsrådgivning till dig som företagare

Som auktoriserade redovisningskonsulter är vi de naturliga affärsrådgivarna för dig som företagare. Med bred kunskap och lång erfarenhet hittar vi de bästa lösningarna tillsammans med dig.

… företagande och affärsutveckling så hjälper vi ert företag att växa.

Det innefattar bland annat ekonomistyrning, hantering av akuta affärsproblem samt hjälp med långsiktig strategisk planering.

Boka ett möte

När ni väljer att kontakta oss så garanterar vi ett kostnadsfritt samtal med en av våra konsulter för att se över möjligheterna till ett eventuellt framtida samarbete.