Värderingar

Kvalitet

Genom att anlita en SRF auktoriserad redovisningsbyrå som oss garanterar vi att du får en kvalitetssäkrad redovisning med tillförlitlig information.

Genom ett nära samarbete och tydlig kommunikation med dig som företagare skaffar vi oss en så heltäckande bild av er verksamhet som möjligt. Vi hanterar och paketerar den information vi får och levererar kvalitativa beslutsunderlag till er med värdefulla insikter.

Tillsammans med er skapar vi kvalitet!

Samarbete bygger på ömsesidig respekt och förståelse för varandras olika situationer och förutsättningar. Vi vet hur det är att vara företagare men det är bara ni som vet hur just era speciella förutsättningar ser ut.

Ödmjukhet genomsyrar även hur vi inom Nacka Konsulterna AB arbetar tillsammans. Alla frågor är välkomna och vi hjälps åt att hitta svar och lösningar med prestigelöshet och en gnutta humor. För att vi ska kunna ge er den bästa servicen och råden måste vi lära känna er och er verksamhet.

Vi lyssnar på er!

Ödmjukhet

Etiskt ansvarstagande. Vi arbetar för att bidra till en hållbar utveckling, och ställer oss bakom FN:s definition: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

I vårt företagande tar vi ansvar för vår egen verksamhets påverkan på samhället men vi stöttar även dig som företagare i arbetet med din verksamhets påverkan på samhället. För att skapa ökad nytta för företagare värnar vi om hållbar utveckling genom de tre hållbarhetsaspekterna:

Verka för sund samhällsutveckling genom att hjälpa dig som företagare med högkvalitativa leveranser av redovisnings- och löneuppdrag som direkt kopplar till att motverka ekonomisk brottslighet, vilket i längden knyter an till positiv påverkan på sociala och arbetsrättsliga villkor i leverantörsledet.

Erbjuda en attraktiv arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för medarbetarna, där mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet respekteras och främjas.

Agera resurseffektivt och med livscykelperspektiv i de tjänster och produkter vi erbjuder genom att minimera, återanvända och återvinna.

Boka ett möte

När ni väljer att kontakta oss så garanterar vi ett kostnadsfritt samtal med en av våra konsulter för att se över möjligheterna till ett eventuellt framtida samarbete.